POZNAMO DVA NAČINA ŠIRJENJA TOPLOTE

Oddajanje toplote s sevanjem

Toplota, ki se proizvede z gorenjem, se skozi materiale popolnoma drugače širi, kot skozi zrak.

Pri kurjenju ogrevalne naprave, katera nima dodatnega zunanjega plašča ali zaščite se toplota širi precej močneje in segreva svojo bližnjo okolico zelo intenzivno. Posledično se pregrevajo tudi stene in predmeti v njeni bližini. Pri tovrstnih kurilnih napravah se oddana toplota pri prehodu v zrak  zdi zelo vroča, vendar pa je  pa je njen doseg v prostor omejen zgolj na bližnjo okolico. Velikokrat je potrebno tovrstno sevanje ogrevalne naprave omejiti, zaščititi z ustreznimi materiali, kot so alu folije, zaščitne toplotne plošče.

Oddajanje toplote s termodinamiko (kroženje zraka)

Ogrevalne naprave, katere imajo okrog kurišča dodane dodatne sisteme za »vodenje toplote« so do bližnje okolice precej prijaznejše. Ti sistemi preprečujejo širjenje toplote direktno v prostor, saj funkcijsko preidejo v termodinamično kroženje navzgor, s tem se neagresivno počasi širijo po prostoru in posledično sežejo precej dlje. Takšen način ogrevanja prostora je precej prijetnejši in povečuje ugodnost bivanja.

Princip TOPLOZRAČNEGA OGREVANJA KAMINA

Pri toplozračnem principu ogrevanja, potuje  hladen zrak, ki se zadržuje pri tleh ob kaminskem vložku, kjer se segreje in se po principu »Termodinamike« mimo kurišča dviga in izstopi na zgornjem delu kamina, običajno skozi rešetke. Tako ustvarjen topel zrak lahko vpihavamo tudi v druge prostore z ustreznimi kanali. Za podaljšano oddajanje toplote poskrbi obloga »Termott« v kurišču. (pri pravilni uporabi, mora zjutraj v kurišču ostati žerjavica)

Princip delovanja KAMINSKE PEČI

Moderne kaminske peči so kombinacija ogrevanja z sevanjem skozi oblogo ali tudi skozi dodatne rešetke – z izpihom toplega zraka. Za hitrejši efekt in lep izgled imajo take peči večja kaminska vratca s steklom. V fazi kurjenja se toplota akumulira, oz. prevaja skozi notranjo oblogo «Termobeton«. Ta omogoča, da se akumulirana toplota oddaja tudi takrat, ko so drva že dogorela (tudi en dan in več). Kaminske peči so primerne tudi za uporabo v prostorih, kjer sicer nimamo osnovnega vira ogrevanja (centralna).

Želite prijeten, topel dom? Pokličite nas!